JVH-NBT-Jan_24_002-–-Kopi
JVH Eiendom
JVH Eiendom er spesialist på å verdiøke eiendommer eller prosjekter gjennom å utvikle konsepter, profesjonalisere drift og optimalisere leieinntektene. Vi hører gjerne fra deg hvis du ønsker å diskutere en mulighet.
JVH-NBT-Jan_24_007
JVH Eiendom
JVH Eiendom er spesialist på å verdiøke eiendommer eller prosjekter gjennom å utvikle konsepter, profesjonalisere drift og optimalisere leieinntektene. Vi hører gjerne fra deg hvis du ønsker å diskutere en mulighet.
JVH-NBT-Jan_24_001-–-Kopi
JVH Eiendom
JVH Eiendom er spesialist på å verdiøke eiendommer eller prosjekter gjennom å utvikle konsepter, profesjonalisere drift og optimalisere leieinntektene. Vi hører gjerne fra deg hvis du ønsker å diskutere en mulighet.
JVH-mai2023_009

JVH Eiendom AS

Vår visjon er å utvikle fremtidsrettede eiendommer med god miljøprofil og logistikk, som dekker nåværende behov, men også er fleksible nok til å dekke fremtidens behov. Dette innebærer at vi skal være ledende når det gjelder utvikling av bygg, i form av design, Enøk, optimalisering av drift, logistikkløsninger og øvrige bærekraftige løsninger.

I JVH Eiendom AS har vi energi og miljø høyt på dagsorden. Daglig leder i JVH Eiendom AS har tidligere gjennomført flere store byggeprosjekter der hovedfokus har vært å gjøre bygg mer miljøvennlige ved å fokusere på energieffektive og energibesparende løsninger. Dette er videreført i JVH Eiendom AS og tilstøtende eiendomsselskaper som en del av vår miljø- og bærekraft strategi.