Tomter & prosjekter

Danebuåsen

Fremtidsrettet Næringsområde beliggende midt mellom Larvik og Sandefjord tett på E-18.  Her vil vi både selge tomter og utvikle og sette opp bygg for utleie. Hele tomteområdet er på 93 000 m2, og har et utbygningspotensiale på inntil 46 500 m2 fotavtrykk. Tomt og bygg tilpasses slik at best mulig logistikk oppnås og tomten kan […]

Danebuåsen Read More »

Larvik Helsepark

Larvik Helsepark med adresse Frankendalsveien 101 i Larvik er under prosjektering. Tomten er på 3 595,1 m2 brutto og her prosjekter vi en ny fremtidsrettet Helsepark for Larvik sin befolkning på 6 400m2 BTA over 4 etasjer + p-kjeller. Her skal en kunne finne alt som en har behov for av tilbud innen helse og helserelaterte

Larvik Helsepark Read More »