Om oss

Hjem / Om oss

JVH Eiendom er eid av Anders Juul-Vadem og Petter Haakestad. Begge har bred erfaring fra handel, finans og eiendomsutvikling.

Vår visjon er å utvikle fremtidsrettede eiendommer med god miljøprofil og logistikk, som dekker nåværende behov, men også er fleksible nok til å dekke fremtidens behov. Dette innebærer at vi skal være ledende når det gjelder utvikling av bygg, i form av design, Enøk, optimalisering av drift, logistikkløsninger og øvrige bærekraftige løsninger.

I JVH Eiendom AS har vi energi og miljø høyt på dagsorden. Daglig leder i JVH Eiendom AS har tidligere gjennomført flere store byggeprosjekter der hovedfokus har vært å gjøre bygg mer miljøvennlige ved å fokusere på energieffektive og energibesparende løsninger. Dette er videreført i JVH Eiendom AS og tilstøtende eiendomsselskaper som en del av vår miljø- og bærekraft strategi.

Bærekraftstrategien for JVH Eiendom AS er basert på verdiene; fremtidsrettet, profesjonell og solid. Den henger også nøye sammen med forretningsstrategien hvor bærekraft er identifisert som én av hoved driverne til suksess innen utvikling av eiendom.

Strategien skal bidra til at vi jobber helhetlig, langsiktig og systematisk med bærekraft. Videre skal den gjøre det synlig og tydelig overfor våre interne og eksterne interessenter hvordan vi som selskap jobber med bærekraft, og hvilke områder vi har fokus på.
Det å jobbe målrettet med bærekraft skal lønne seg for både oss, våre kunder og miljøet og omgivelsene rundt oss. Vi må hele tiden ha fokus på de områder og omgivelser vi kan gjøre noe med.

JVH Eiendom er spesialist på å verdiøke eiendommer eller prosjekter gjennom å utvikle konsepter, profesjonalisere drift og optimalisere leieinntektene. Vi hører gjerne fra deg hvis du ønsker å diskutere en mulighet.

JVH Eiendom AS er representert på eiersiden i alle eiendommer. Flere av eiendommene eller prosjektene er eid 100 % av oss, men vi har også inngått deleierskap med andre solide og dyktige eiendoms aktører.

Vi har bred erfaring med å samarbeide med eksterne partnere om utvikling av prosjekter. Vi er alltid på jakt etter tomter, næringseiendommer og prosjekter med spennende utviklingspotensial. Med vår erfaring kan vi raskt vurdere et prosjekts utviklingsmuligheter og verdi. Har du eiendom i Vestfold og Telemark, og Viken, vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Både kjøp og ulike avtale- og samarbeidsformer er av interesse for oss.

Personene i JVH Eiendom AS

Petter Haakestad

Petter Haakestad er daglig leder og har tidligere jobbet for Alfa Eiendom i Larvik og Cognia Eiendom AS i Sandefjord, og har tidligere hatt ansvaret for en lang rekke byggeprosjekter og etableringer.

Anders Juul-Vadem

Anders Juul-Vadem er økonomisjef og har tidligere jobbet mange år i bank, og har også hatt styreverv i banker og eiendomsfond.

Ta kontakt med Petter Haakestad på telefon eller e-post.