Danebuåsen

Hjem / Eiendommer/

Fremtidsrettet Næringsområde beliggende midt mellom Larvik og Sandefjord tett på E-18. 

Her vil vi både selge tomter og utvikle og sette opp bygg for utleie.

Hele tomteområdet er på 93 000 m2, og har et utbygningspotensiale på inntil 46 500 m2 fotavtrykk.

Tomt og bygg tilpasses slik at best mulig logistikk oppnås og tomten kan utnyttes etter kundens ønske.

De ulike byggene kan prosjekteres med inntil ca. 11,7 meter fri innvendig takhøyde og i samspill med den aktuelle leietaker for å avdekke behov og ønsker.

Danebuåsen Næringsområde ligger strategisk plassert i forhold til god logistikk mellom byene i Vestfold og Telemark. Her er det kort vei til Larvik havn, Torp Flyplass, Drammen og Oslo i Syd og Kristandsand i Sør.


Beliggenhet

Tomteområdet ligger midt mellom Vestfoldbyene Larvik og Sandefjord tett mot E-18. Danebuåsen Næringspark har direkte av-og påkjøringsmuligheter direkte fra E18.

Denne fremtidige Næringsparken er et stort regionalt satsningsområde for utvikling av logistikk-og næringsvirksomhet for lokale og nasjonale aktører.

Områdereguleringen åpner for logistikkaktører, næringsbebyggelse og industri/produksjon.

Avstander med bil:

  • Larvik Containerhavn 10 minutter
  • Grenland                    20 minutter
  • Sandefjord                 10 minutter
  • Tønsberg                   18 minutter
  • Horten                       30 minutter
  • Holmestrand             35 minutter
  • Drammen                  45 minutter
  • Oslo                           1 time 15 minutter
  • Moss                          1 time og 45 minutter

Manøvrering og parkering

Alle byggene for hele tomteområdet vil få et «riktig» fotavtrykk som hensyntar god

logistikk /parkerings-og manøvreringsmuligheter.

Ferdigstillelse

Ca. 12-14 mnd. etter signert leieavtale.

Skreddersøm og tilvalg kan påvirke byggetiden.